การ เยี่ยมชม ไร่องุ่น ของเธอที่ไม่นานหลังจากที่ เก็บเกี่ยว เป็นที่ชัดเจนว่า ถึงแม้ว่า คุณไม่ได้ อาศัยอยู่ใน ไวน์ ที่จะทำให้ชีวิต ก็ยังคง สามารถเป็นธุรกิจที่ เครียด เธอไม่ได้ รู้ว่าเงินที่ พวกเขา ได้ใช้เวลา ที่ผ่านมาสาม ปี แต่ Cascant ประมาณการ ก็ขึ้นอยู่กับ € 9000 ก้อน ของการลงทุน ที่อาจจะหายไป กับ ฤดูร้อน ที่เลวร้าย “มี ช่วงเวลาที่เป็นปี เมื่อ องุ่นยังไม่ สุก นี้ ” เธอกล่าว มองออกไปเถา เปลือย “คุณ ไม่ทราบว่า มันจะ เริ่มต้นที่จะ มีฝนตกแถวๆคาสิโนและจะสามารถ เริ่มต้น เน่า คุณ กำลังคิด : . ! ทั้งหมด […]